W oficjalnych urzędowych wymaganiach dla osoby, która ma stać się tłumaczem przysięgłym angielskiego, widnieje kilka zapisów. Przede wszystkim, żeby tłumacz przysięgły angielskiego mógł pełnić swoje obowiązki, nie może być karany. Dodatkowo musi mieć obywatelstwo polskie i znać język polski, a także posiadać zdolność do czynności prawnych. Oprócz tego tłumacz przysięgły angielskiego musi mieć wykształcenie wyższe, czyli ukończyć studia przynajmniej z tytułem licencjata, po obronie pracy licencjackiej. Zazwyczaj tłumacz przysięgły angielskiego to ktoś, kto skończył filologię angielską lub kierunek pokrewny. Czasami zdarza się też, że tłumacz przysięgły angielskiego ukończył studia za granicą, z językiem angielskim jako językiem wykładowym. Nie zwalnia go to jednak z innych warunków do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego angielskiego. Wtedy również musi zdać odpowiedni egzamin.

tłumacz przysięgły angielskiego

Jaki egzamin zdaje tłumacz przysięgły angielskiego?

Jak większość egzaminów językowych, egzamin, jaki zdaje przyszły tłumacz przysięgły angielskiego, składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej. W części pisemnej przyszły tłumacz przysięgły angielskiego musi przełożyć dany tekst lub fragment dokumentu z języka polskiego na język angielski, a następnie inny dokument z języka angielskiego na język polski. W części ustnej również należy przetłumaczyć tekst z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski. Tłumacz przysięgły angielskiego może przejść do składania przysięgi, jeśli z obu części swojego egzaminu otrzyma ocenę pozytywną

tłumacz przysięgły angielskiego

Gdzie pracuje tłumacz przysięgły angielskiego?

Zazwyczaj tłumacz przysięgły angielskiego posiada własne biuro, gabinet lub kancelarię, ale zdarza się, że oferuje swoje usługi zdalnie. Czasem zdarza się, że w danym miejscu nie pracuje tylko tłumacz przysięgły angielskiego, ale również osoby zajmujące się tłumaczeniami na inne języki. W ten sposób można stworzyć biuro, które będzie potrzebne wielu osobom. Ludzie otrzymują przecież dokumenty nie tylko w języku angielskim.